fbpx

monitorinq və müalicə

dünyanın major xronik xəstəlikləri

monitorinq və müalicə

dünyanın major xronik xəstəlikləri

Sağlamlıq Məlumatları

Kardiovaskulyar - Tənəffüs - Hərarət

Müxtəlif tez-tez soruşulan sualların siyahısı burada cəmləşdirilmişdir. Əlavə sulanız yaranarsa, zəhmət olmazsa, bizimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyn.

Kardiovaskulyar Xəstəliklər

Kardiovaskulyar xəstəlik (KVX) ürək və ya qan damalarına təsir edən xəstəlik sinfinə aiddir. Kardiovaskulyar xəstəliklərə stenokardiya və miokard infarktı (el arasında infarkt kimi tanınan) kimi ürəyin işemik xəstəliyi (ÜİX) daxildir. Digər KVX -lərə insult, ürək çatışmamazlığı, hipertensiv ürək xəstəlikləri, revmatik ürək xəstəlikləri, kardiomiopatiya, ürək aritmiyası, anadangəlmə ürək xəstəlikləri, qapaq ürək xəstəliyi, kardit, aorta anevrizması və bir çox xəstəliklər daxildir.
Yüksək qan təzyiqi nədir?
Qan təzyiqi ürək döyünən zaman (sistolik təzyiq) və ürək dincələn zaman (diastolik təzyiq) arteriyalardakı gücdür. Bu merkuri millemetrlə (mmHg) ölçülür. Yüksək qan təzyiqi (və ya hipertoniya) böyüklərdə qan təzyiqinin sistolik təzyiqdə 140 mmHg dan çox və ya ona bərabər olduğu və ya diastolik təzyiqin 90 mmHg -yə bərabər bə ya ondan çox olduğu vəziyyətə deyilir.

Yüksək qan təzyiqi xüsusilə digər risk faktorları mövcud olan zaman koronar ürək xəstəliyi (infarkta səbəb ola biləcək) və insult ristiki artırır.

Yüksək qan təzyiqinə həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə rast gəlinə bilər, lakin bu vəziyyət ən çox 35 yaşından böyük olan şəxslərdə daha çox rast gəlinir. Bu daha çox Afrikalı Amerikalılarda, orta yaşlı və yaşlı adamlarda, şişman insanlarda, həddindən artıq çox spirtli içki qəbul edən şəxslərdə və hamiləliyə qarşı dərman qəbul edən qadınlarda daha çox yayılmışdır. Bu həmçinin genlə də əlaqədardır, lakin bəzən yüksək qan təzyiqi ilə bağlı ailə tarixçəsi olan insanlarda heç vaxt bu özünü biruzə verimir. Şəkərli diabet, böyrək xəstəlikləri olan insanlar həmçinin, yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkirlər.

Yüksək qan təzyiqinin simptomları nədir?
Yüksək qan təzyiqinə bəzən sakit öldürücü də deyilir, çünki bu bəzən heç bir xəbərdaredici nişanə və ya simptomla üzə çıxmır. Bir çox insanlar bilmirlər ki, onlarda yüksək qan təzyiqi vardır. Buna görə də, öz qan təzyiqinizi müntəzəm olaraq yoxlamalısınız.

Yüksək qan təzyiqinə nə səbəb olur?
Bir çox insanlarda yüksək qan təzyiqinə səbəb olan nədənlər aydın olmur, bir çox vəziyyətlər, belə ki, az fiziki hərəkət və ya hərəkətsizlik, həddindən artıq kalorisiz pəhriz, şişmanlıq, yaşlılıq və genetika hipertoniyaya yol açır.

Sistolik və ya diastolik təzyiq nə deməkdir?
Qan təzyiqinin oxunması merkuri millimetri (mmHg) ilə ölçülür və qanın ürəkdən təzyiqlə damarlara atılması sistolik təzyiq, qanın damarlarda passiv hərəkəti isə diastolik təzyiq kimi yazılır. Məsələn, qan təzyiqinin göstəriciləri 120/80 mmHg və ya "120-80"; kimi yazılır. Sistolik təzyiq 120, diastolik təzyiq is 80 hesab olunur.

Normal qan təzyiqi nədir?
Yüksək Qan Təzyiqinin Qarşısının alınması, Aşkarlanması, Qiymətləndirilməsi və Müalicəsi üzrə Birləşmiş Milli Komitə qan təzyiqinin ölçülməsini bir nəçə kateriqoriyada təsnif etmişdir:
 • "Normal" qan təzyiqində sistolik təzyiq 120 dən aşağı olduqda və diastolik təzyiq 80 mmHg dan aşağı olduqda hesab olunur.
 • "Prehipertoniya" sistolik təzyiq 120-139, diastolik təzyiq 80-89 mmHg olduqda hesab olunur.
 • "1 ci mərhələli Hipertoniya" qan təzyiqi sistolik təzyiqdə 140-159 və diastolik təzyiq 90-99 mmHg və ya daha çox olduqda hesab olunur.
 • "2 ci mərhələli Hipertoniya" sistolik təzyiq 160 və ya daha çox və diastolik təzyiq 100 mmHg və ya daha çox olduqda hesab olunur.
Yüksək qan təzyiqi səhhətdə hansı problemlərə yol açır?
Bəzi potensial ciddi sağlamlıq vəziyyətləri yüksək qan təzyiqi ilə bağlıdır, bura aşağıdakılar daxildir:
 • Ateroskleroz: qan damarlarının divarlarının daxilinə lövhə və piy materialının yığılmasına səbəb olan arteriya xəstəliyidir. Hipertaniya həmin toplanmaya stressin və arteriya divarlarına təzyiqin artmasının əlavə olunması ilə müşayiət olunur.
 • Ürək Xəstəliyi: ürək çatışmamazlığı (ürək adekvat olaraq qanı pompalaya bilmir), işemik ürək xəstəliyi (ürək toxumalarına kifayət qədər qan çatmır) və hipertensiz hipertofik kardiomyapatiya (ürəyin genişlənməsi) də, həmçinin yüksək qan təzyiqi ilə bağlıdır.
 • Böyrək Xəstəliyi: Hipertoniya qan damarlarını və böyrəkdə olan filterləri zədələyir, buna görə də, böyrəklər düzgün formada tullantıları ifraz edə bilmir.
 • İnsult: Hipertoniya insulta səbəb ola bilər, başqa sözlə desək, ateroskleroz prosesinin artması (tıxanmaya və / və ya laxtalanmaya yol aça bilən) və ya qan damarlarının zəifləməsi ilə müşayiət olunur və qan damarlarının zədələnməsinə səbəb olur.
 • Göz Xəstəliyi: Hipertoniya retinada çox kiçik qan damarlarının zədələyə bilir.
Məndə yüksək qan təzyiqinin olduğunu necə müəyyən edə biilərəm?
Yüksək qan təzyiqi çox zaman hər hansı bir simptomla üzə çıxmır, buna görə də, adətən siz bunu hiss etmirsiniz. Bu səbəbdən, hipertoniya adətən rutin yoxlama zamanı səhiyyə peşəkarları tərəfindən diaqnoz kimi qoyulur. Bu əsasən sizin hipertoniyaya və ya bu risk faktoruna yaxın vəziyyətdə olan zaman daha vacibdir.

Əgər sizin qan təzyiqiniz həddindən artıq yüksəkdirsə, sizin çox zaman baş ağrılarınız, döş qəfəsi agrılarınız və ürək çatışmamazlığınız (əsasən nəfəsalmada çətinlik və fiziki işə dözümsüzlük) ola bilər. Əgər sizdə bu kimi simptomlar varsa, dərhal həkimə müraciət etməlisiniz.

Tövsiyyə olunan qan təzyiqi səviyyələri:

Blood Pressure Category Systolic (mmHG)   Diastolic (mmHG)
Optimal < 120 and < 80
Normal 120-129 or 80-84
High-normal 130-139 or 85-89
Grade 1 Hypertension (mild) 140-159 or 90-99
Grade 2 Hypertension (moderate) 160-179 or 100-109
Grade 3 Hypertension 180 or higher or 100 or higher

Yüksək qan təzyiqi necə inkişaf edir?
Ürəyiniz bədəninizdəki arteriyalar yolu ilə qanı pompalayır. Ürəyinizi tərk edən böyük arteriyaların zəifləyəyərək kiçik arteriyalara getməsi arteriolalar adlanır. Arteriolalar daha sonra zəifləyərək kiçik damarlara keçməsi kapliyarlar adlanr, bu sizin bədəninizdəki bütün orqanlarda oksigeni və qidalanmanı təchiz edir.

Qan daha sonra damarlar vasitəsilə ürəyə qayıdır. Müəyyən sinir impulsları sizin arteriyalarınızın genişlənməsinə (böyüməsinə) və ya ensizləşməsinə (kiçikləşməsinə) səbəb olur. Əgər bu damarlar geniş açılırsa, qan asanlıqla axın edə bilir. Əgər onlar darlaşmışsa, qanın damarlarda axması çətinləşir və daxildəki təzyiq artmağa başlayır. Bu zaman qan təzyiqinin artması baş verir. Bu proses baş verən zaman sizin ürəyiniz gərginləşir və qan damarları zədələnə bilir.

Sizin beyn və böyrəklərinizə qanı təchiz edən damarlardakı dəyişikliklər bu orqanlarda da dəyişikliklərə səbəb olur. Ürəyiniz, beyniniz və böyrəkləriniz uzun müddət yüksəlmiş təzyiq altında qalır. Buna görə də, siz uzun illər hər hansı simptomsuz və ya xəstəliyi bilmədən yaşaya bilərsiniz. Lakin, bu o demək deyil ki, bu sizi qorxutmamalıdır. Yüksək qan təzyiqi insult, infarkt, ürək çatışmamazlığl və böyrək çatışmamazlığı kimi xəstəliklərə yol açan böyük risk faktorudur.

Yüksək qan təzyiqi sizin orqanizminizə necə təsir göstərir?
Yüksək qan təzyiqi ürəyinizə və arteriyalarınıza iş yükünü əlavə edir. Ürəyiniz daha çox pompalamalı və arteriyalarınız yüksək təzyiq altında hərəkət edən qanı daşımalıdır. Əgər yüksək təzyiq uzun müddət davam edərsə, ürəyiniz və arteriyalarınız lazım olduğu kimi işləyə bilməyə bilər. Orqanizminizin digər orqanları da təsir altında qalır. Bura insult, infarkt, konjestif ürək çatışmamazlığı, böyrək çatışmamazlığı riskinin artması daxildir. Yüksək qan təzyiqi şişmanlıq, siqaret çəkmə, yüksən qan xolestorolu və ya diabet olan zaman yüksəlirsə, infarkt və ya insult riski dəfələrlə artır.

Aşağı qan təzyiqi nədir?
Müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində, qan təzyqinizin aşağı olması daha yaxşıdır. Bir çox insanlarda simptomlar üzə çıxarmayana qədər, belə ki, yüngül başgicəllənmə və ya bayılmaq kimi hallar olmayana qədər qan təzyiqi çox aşağı hesab olunmur. Müəyyən xəstəlikm o zaman təsdiq olnur ki, qan təzyiqi çox aşağı olur. Məsələn bura aşağıdakılar daxildir:
 • Müəyyən sinir və ya endoskrin pozuntular
 • Uzun müddətli yataqda istirahət
 • Güclü qanaxma (qanaxma) və ya dehidrasiya səbəbindın qan həcminin azalması

Qan təzyiqi 120/80 mmHg dan az olduqda ümumilikdə ideal olaraq qiymətləndirilir. Göstərilənlərdən artıq olan səviyyələr sizin kardiovaskulyar xəstəlik riskinizi artırır. Əgər sizdə qeyri-adi və nqt; aşağı qan təzyiqi və nqt; qiymətləndirilməlidir.

Riski azaltmaq üçün nə etməlisiniz?
Qan təzyiqinizi normada saxlamaq üçün aşağıda sadalanları həyata keçirməlisiniz:
 • Qan təzyiqinizi müntəzəm olaraq ölçməlisiniz
 • Sağlam pəhriz saxlamalısınız
 • Sağlam çəkinizi qoruyub saxlamalısınız
 • Fiziki olaraq aktiv olmalısınız
 • Spirtli içki istifadəsinə məhdudiyyət qoymalısınız
 • Siqaret çəkməməlisiniz
 • Diabetin yaranmasının qarşısını almalısınız və ya müalicə etməlisiniz
Aşağı qan təzyiqi narahatçılığa səbəb ola bilərmi?
Aşağı qan təzyiqinin simptomları üzə çıxana qədər yüksək qan təzyiqi kimi aşağı qan təzyiqi dərhal narahatçılığa səbəb olmur. Aşağı qan təzyiqi diaqnozu yüksək formada bizə məlum olan aşağı qan təzyiqi simptomlarının yaranmasından asılıdır. Həkimlər ümumiyyətlə aşağı qan təzyiqini çox zaman normal hesab edirlər. Bunu ona görə belə düşünürlər ki, müxtəlif insanlar digər insanlarla müqayisədə aşağı qan təzyiqinə malikdirlər, lakin onların sağlamlığına bu heç bir mənfi təsir etmir. Buna baxmayaraq, əgər hər hansı bir insanın orqanizmi yüksək qan təzyiqi göstəricilərini normal qəbul edir və o ani zamanda aşağı düşürsə və onu müşayiət edən heç bir simptom mövcud olmursa, bu zaman həkimlər həmin insanı müşahidə altında saxlayırlar.

Bu mərhələdə heç bir müalicəyə ehtiyac olmaya bilər. Ümumilikdə, 90/690 mmHg qan təzyiqi göstəricisi aşağı qan təzyiqi göstəricisi kimi qəbul olunur. Buna baxmayaraq, bəzi insanlar vardır ki, simptomlar mövcud olmayana qədər hipotenziyanı təsdiq etmək üçün heç nə etmirlər. Aşağı qan təzyiqi yalnız aşağı qan təzyiqi simptomları özünü biruzə verən zaman narahatçılığa səbəb olur. Aşağı qan təzyiqi qrafiki ümumilikdə aşağı düşən qan təzyiqi göstəriciləri ilə əlaqədar olan müxtəlif simptomları üzə çıxardır.

Aşağı qan təzyiqinə ümumilikdə nə səbəb olur?
Aşağı qan təzyiqinin səbəbləri müxtəlifdir. Anesteziya zamanı əməliyyatda istifadə olunan preparatların aşağı qan təzyiqinə səbəb olması bizə məlumdur. Bura həmçinin əməliyyat və ya qəza zamanı yarana biləcək qan azlığı da daxildir. Bu da həmçinin qan azlığına yol açır. Bəzi yüksək qan təzyiqi müalicələri həmçinin aşağı qan təzyiqinə yan təsir kimi yol açır. Diuretiklər xüsusi diqqətə layiqdir. Əgər bu xüsusi dərmanlar tövsiyyə olunan dozanı aşırsa, qan təzyiqinin təhlükəli formada aşağı səviyyəyə enməsinə səbəb ola bilər.

Yüksəlmiş sistolik qan təzyiqinin müalicəsini həyata keçirərkən xüsusilə yaşlı insanlarda diastolik qan təzyiqi göstəricilərində dərhal enməyə səbəb olma bizə məlumdur. Diastolik qan təzyiqiniin düşməsi yüksəlmiş sistolik qan təzyiqinin enməsinə cəhdin birbaşa nəticəsidir. Qan təzyiqinin aşağı düşməsinə səbəb olan digər vəziyyətlər və xəstəliklər diabet, huşunu itirmə və dehidrasiya prosesidir. Bəzi qadınlar isti havalarda pəhriz saxladıqlarına görə aşağı qan təzyiqinə malik olurlar.

Qan təzyiqini ev şəraitində nəzarətdə saxlamaq nə qədər vacibdir? "Ağ-xalat"-təsiri nədir?
Əvvəlki illərdə insanların çoxu qan təzyiqlərini ölçdürmək üçün həkimlərin ofislərini ziyarət edirdilər. Bu o demək idi ki, insanlar müntəzəm olaraq öz qan təzyiqlərini ölçdürmək üçün xəstəxana, klinika və ya həkimə gedirdilər. Bugün isə texnologiyalnın inkişafı nəticəsində fərdlər ev şəraitində öz qan təzyiqlərini ölçmək üçün evdə istifadə oluna biləcək qan təzyiqi monitorlarını alırlar.

Bu yeni inkişaf qan təzyiqi dünyası üçün çox əhəmiyyətli bir vasitədir. Həkimlər bunu qəbəl edir. Evdə qan təzyiqinə nəzarət pasiyentlərdə hipertoniyanı idarəetmək üçün və çox effektiv nəticələri asanlıqla əldə etmə üçün həkimlərə yardım edir. Evdə nəzarət ümumi ağ xalat sindromu olan problemi də aradan qaldırır. Bu həkimlərin ofislərinə yaxınlaşarkən qorxu və həyəcan zamanı yaranan qan təzyiqinin yüksəlməsi probleminin də qarşısını alır. Evdə ölçmənin digər faydası isə hipertoniya xəstələrində qan təzyqinin səhər tezdən qalxmasını aşkarlamağa çətinlik çəkən həkimlərin də səhər qalxan qan təzyiqinə nəzarət etmə işini asanlaşdırır.

Qolun yuxarı hissəsinə taxılan və ya bilək tipli monitor?
Hər iki monitor dəqiq və etibarlı nəticələr verir. Qolun yuxarı hissəsinə taxılan monitorlar daha çox adət edilmiş yolla istifadə olunursa, bilək monitorları da daha kiçik olduğuna görə daha praktiv və səyahət üçün sərfəlidir.

SpO2 & Heart rate

The World Health Organization (WHO) and the International Association of Cardiologists emphasize that regular measurement of heart rate is especially recommended for adults over 50 years as a preventive action to aid in early detection of cardiovascular disease or aggravation of the existing disease. A home-use pulse oximeter can serve as valid instruments for the assessment of heart rate in healthy adults.
Which conditions affect the Oxygen Saturation?
Blood disorders, circulatory problems, and lung issues may negatively affect your blood oxygen saturation level, as they may prevent you from adequately absorbing or transporting oxygen. Examples of conditions that can affect your O2 saturation level include:
 • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), including emphysema and chronic bronchitis
 • Asthma
 • Collapsed lung (pneumothorax)
 • Anemia
 • Heart disease (In relate to BPM, ex: PARR function)
 • Pulmonary embolism
 • Congenital heart defects
How to measure Blood Oxygen?
The most common method of measuring oxygen saturation is pulse oximetry. It is an easy, painless, non-invasive method wherein a probe is placed on the fingertip or earlobe to measure the oxygen saturation indirectly.
Why measure SpO2?
Measurement of oxygen saturation is particularly important for patients with health conditions that can reduce the level of oxygen in the blood. These conditions include chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, pneumonia, lung cancer, anemia, heart failure, heart attack, and other cardiopulmonary disorders. For adults, the normal range of SpO2 is 95 – 100%. A value lower than 90% is considered low oxygen saturation, which requires external oxygen supplementation.
What happens when oxygen saturation is low?
The most common symptoms of hypoxemia include headache, rapid heart rate, coughing, shortness of breath, wheezing, confusion, and blueness of the skin and mucus membranes (cyanosis). A drop in oxygen saturation below the critical level should be treated with oxygen supplementation. Depending on the severity of the condition, a physician can prescribe supplemental oxygen, which has the most direct effect on the oxygen saturation level. Under clinical use, technical mishaps such as circuit disconnection, airway dislodgement or obstruction, or inadequate oxygen administration were identified sooner and providers could respond before adverse events occurred.
How to improve blood oxygen levels?
Eating a healthy and balanced diet can also help improve blood oxygen saturation. Since iron deficiency is one of the major causes of low oxygen saturation, eating foods that are rich in iron, such as meat, fish, kidney beans, lentils, and cashew nuts, can be helpful.

Diabetes

Diabetes mellitus (DM), commonly known as diabetes, is a group of metabolic disorders characterized by high blood sugar levels over a prolonged period. Symptoms of high blood sugar include frequent urination, increased thirst, and increased hunger. If left untreated, diabetes can cause many complications. Acute complications can include diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state, or death. Serious long-term complications include cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease, foot ulcers, and damage to the eyes.
What is Diabetes?
Diabetes is a disease that occurs when your blood glucose, also called blood sugar, is too high. Blood glucose is your main source of energy and comes from the food you eat. Insulin, a hormone made by the pancreas, helps glucose from food get into your cells to be used for energy. Sometimes your body doesn’t make enough - or any - insulin or doesn’t use insulin well. Glucose then stays in your blood and doesn’t reach your cells.

Over time, having too much glucose in your blood can cause health problems. Although diabetes has no cure, you can take steps to manage your diabetes and stay healthy. Sometimes people call diabetes a touch of sugar or borderline diabetes. These terms suggest that someone doesn’t really have diabetes or has a less serious case, but every case of diabetes is serious.

What are the symptoms of diabetes?
Symptoms of diabetes include:
 • increased thirst and urination
 • increased hunger
 • fatigue
 • blurred vision
 • numbness or tingling in the feet or hands
 • sores that do not heal
 • unexplained weight loss
Symptoms of type 1 diabetes can start quickly, in a matter of weeks. Symptoms of type 2 diabetes often develop slowly - over the course of several years - and can be so mild that you might not even notice them. Many people with type 2 diabetes have no symptoms. Some people do not find out they have the disease until they have diabetes-related health problems, such as blurred vision or heart trouble.

What are the different types of diabetes?
The most common types of diabetes are type 1, type 2, and gestational diabetes.

Type 1 diabetes - If you have type 1 diabetes, your body does not make insulin. Your immune system attacks and destroys the cells in your pancreas that make insulin. Type 1 diabetes is usually diagnosed in children and young adults, although it can appear at any age. People with type 1 diabetes need to take insulin every day to stay alive.

Type 2 diabetes - If you have type 2 diabetes, your body does not make or use insulin well. You can develop type 2 diabetes at any age, even during childhood. However, this type of diabetes occurs most often in middle-aged and older people. Type 2 is the most common type of diabetes.

Gestational diabetes - Gestational diabetes develops in some women when they are pregnant. Most of the time, this type of diabetes goes away after the baby is born. However, if you’ve had gestational diabetes, you have a greater chance of developing type 2 diabetes later in life. Sometimes diabetes diagnosed during pregnancy is actually type 2 diabetes.

Other types of diabetes - Less common types include monogenic diabetes, which is an inherited form of diabetes, and cystic fibrosis-related diabetes.

What causes type 1 diabetes?
Type 1 diabetes occurs when your immune system, the body’s system for fighting infection, attacks and destroys the insulin-producing beta cells of the pancreas. Scientists think type 1 diabetes is caused by genes and environmental factors, such as viruses, that might trigger the disease. Studies such as TrialNet are working to pinpoint causes of type 1 diabetes and possible ways to prevent or slow the disease.

What causes type 2 diabetes?
Type 2 diabetes - the most common form of diabetes - is caused by several factors, including lifestyle factors and genes.

Overweight, obesity, and physical inactivity - You are more likely to develop type 2 diabetes if you are not physically active and are overweight or obese. Extra weight sometimes causes insulin resistance and is common in people with type 2 diabetes. The location of body fat also makes a difference. Extra belly fat is linked to insulin resistance, type 2 diabetes, and heart and blood vessel disease. To see if your weight puts you at risk for type 2 diabetes, check out these Body Mass Index (BMI) charts.

Insulin resistance - Type 2 diabetes usually begins with insulin resistance, a condition in which muscle, liver, and fat cells do not use insulin well. As a result, your body needs more insulin to help glucose enter cells. At first, the pancreas makes more insulin to keep up with the added demand. Over time, the pancreas can’t make enough insulin, and blood glucose levels rise.

Who is more likely to develop type 2 diabetes?
You are more likely to develop type 2 diabetes if you are age 45 or older, have a family history of diabetes, or are overweight. Physical inactivity, race, and certain health problems such as high blood pressure also affect your chance of developing type 2 diabetes. You are also more likely to develop type 2 diabetes if you have prediabetes or had gestational diabetes when you were pregnant. Learn more about risk factors for type 2 diabetes.

What health problems can people with diabetes develop?
Over time, high blood glucose leads to problems such as:
 • heart disease
 • stroke
 • kidney disease
 • eye problems
 • dental disease
 • nerve damage
 • foot problems


Temperatur

Hərarət bədənin müdafiə mexanizmlərindən biridir. Bakteriya sizin bədənizə daxil olduqda və bədəndə narahatçılığa səbəb olduqda, bədən müdafiə rejiminə keçir və sizin immun sisteminiz aktivləşir. Bu baş verən zaman, beyindəki mərkəzi sinir sistemi adətən sabit səviyyəyə çevirilən bədən daxilində toplanan istililiyə imkan yaradır. Bu yüksək temperatur səviyyəsi metabolizmi artırır və patogenik agentlərin artmasının qarşısını alır.
"Normal temperatur" nədir?
"Normal temperatur" adətən təxminən 37°C (98,6°F) hesab olunur. Buna baxmayaraq, normal temperatur hər bir şəxs üçün eyni olmaya bilər. Temperatur yaşla, həmçinin günü vaxtına görə dəyişə bilər. Adətən səhərlər temperatur aşağı olur, günortalar yüksək olur və bəzən axşamlar -yatan zaman bəzilərində aşağı olur.

Bədən temperaturu niyə ölçülməlidir?
Bədən temperaturunu ölçmək tibbi cəhətdən çox önəmlidir. Bir çox xəstəliklər bədən temperaturunun xarakterik dəyişiklikləri ilə müşayiət olunur. Başqa sözlə desək, müəyyən xəstəliklərin gedişatına bədən temperaturunun ölçülməsi ilə nəzarət etmək olar və müalicənin effektivliyi həkimlər tərəfindən qiymətləndirilə bilər. Hərarət xəstəliyin xüsusi xəbərdaredici reaksiyasıdır, temperaturun nəzarət mərkəzinin müəyyən edilməsi zamanı bədənin xəstəlik prosesinə qarşı bədənin müdafiəsi zamanı dəyişir. Hərarət bədən temperaturunun pataloji (xəstəliklə bağlı) qiymətləndirilməsinin ümumi formasıdır.

Termometrlərlə ölçmə nə qədər dəqiqdir?
Temperaturun özünün texniki dəqiqliyi və temperatur ölçmədə istifadə olunan klinik dəqiqlik arasında əslində xüsusi fərq vardır. Əvvəlkilər müvafiq texniki standartları nəzərə alaraq, alətin keyfiyyətini təmin etmək üçün ideallaşdırılmış şəraitdə müəyyən edilir. +/- 0.1 ° C dəqiqliyi yüksək dərəcəli termometrlər üçün müasir hesab edilir. Istifadəçi, istifadə zamanı texniki dəqiqliklə bu dəqiqliyi qarışdırmamalıdır. Burda təsvir olunan insan bədəninin temperaturu, ölçü yerindən və vaxtından asılı olaraq, fizioloji səbəblərdən qaynaqlanır və bu termometr səhvi ilə əlaqədar deyil.

Temperaturu harada ölçməli?
Rektal - Ən etibarlı əsas temperatur termometri rektumun (rektal ölçmə) daxilinə salmaqla əldə edilir. Bu ölçmə dəqiqdir və nəticələrdə çox az fərq ola bilər. Normal temperatur aralığı təxminən 36.2°C - 37.7°C hesab olunur.

Vaginal - Qadınlarda, vaginal temperaturun ölçülməsi müqayisəli sabitliyə bərabər, rektal ölçülərlə müqayisədə, orta hesabla 0,1 ° C-dən 0,3 ° C-ə qədər olan temperaturun bir qədər azaldılması ilə nəticələnir.

Qulaq - Qulaqdan ölçmə termometrləri qulaqdan temperaturu infraqırmızı sensor ilə ölçür. Termometrinin ucu sadəcə qulaq kanalına yerləşdirilir və nəticələr bir saniyədə əldə edilir! Dəqiqliyi kliniki cəhətdən təsdiqləndikdə, bu termometr rahat olması ilə yanaşı çox etibarlıdır. Yaxşı dizayn edilmiş qulaqdan ölçmə termometrləri nəticələrdə böyük fərqlər yaratmadan çox dəqiq bir şəkildə ölçməni həyata keçirir. Optimallaşdırılmış ucluq forması uşaq və körpələrdən əldə edilən etibarlı məlumatların əsasını təşkil edir.

Oral - Ağızdan ölçmə bukkal ölçümü (yanaqda) və ya dilin altında ölçmə (dil altında) kimi həyata keçirilə bilər. Hər iki ölçmə, təxminən 0,3 ° C - 0,8 ° C-də rektum temperaturundan aşağı dərəcədə qiymətləndirir, dil altında ölçmə yanaqdan ölçmə ilə müqayisədə üstünlük təşkil edir.

Alından ölçmə - Alından ölçmə termometrləri bədən istiliyini ölçmək üçün ən intruziv metoddur və buna görə də ən rahat şəkildə ölçmə üçün təklif edilir. Termometri xəstənin alnına yerləşdirin və infraqırmızı sensor pik göstəricini aşkarlayır, bu zaman isə ikinci sensor mühit temperaturu ölçür. Bu göstəricilərdəki fərq təhlil edilir və klinik olaraq təyin edilmiş göstəricilərə görə LCD-də bədən temperaturu oxunur və göstərilir.

Qolatı ölçmə - Praktikada klinik olaraq istifadə olunan bədən səthinin temperatur ölçmələri qol altında (aksiller ölçmə) və qasıqda həyata keçirilir. Hər iki halda hər hansı bir mühit temperaturu təsirini azaltmaq üçün müvafiq termometr bədənə tam toxundurulur. Bununla birlikdə, ölçmə müddəti uzun olduğu qənaətinə gəldikdə, bu, məhdud dərəcədə uğurludur. Böyüklərdə, aksiller ölçmə, rektaldan təxminən 0,5 ° C-dən 1,5 ° C-yə qədər aşağıdır! Körpələrdə bu istifadələr rektal temperaturla müqayisədə çox azdır.

Temperatur ölçmədə nəyə önəm verilməlidir?
Əslində, ölçülmüş bədən temperaturu həmişə ölçülmüş olduğu yerdən asılı olur. Buna görə, məşhur fikirlərin əksinə, heç bir sadə normal temperatur konsepsiyası yoxdur. Bundan əlavə, sağlam insanın bədən istiliyi insanın aktivliyinə və günün vaxtlarına görə dəyişir. Rektal temperatur ölçməsində, gecə yüksək temperaturu arasında 0.5 ° C-lik tipik temperatur fərqi fiziologiya hesab olunur. Bədən istiliyi adətən fiziki fəaliyyətdən sonra yüksəlir. Sözsüz ki, əsas temperatur və bədənin səth temperaturu arasındakı fərq səth temperaturunun dəri səthinə təmasla ölçülməsi, qarışıq temperaturun isə bədənin əsas temperaturu ilə ərtaf mühit temperaturu arasında ölçülən temperaturun olmasıdər. Mükəmməl toxuma temperaturunu əldə edən zaman əsas temperatur termometri bədən boşluğuna daxil etməklə həyata keçirilir.

Respirator Xəstəliklər

Tənəffüs yolları xəstəliyi tibbi termin olub orqanizmdə qaz mübadiləsinə səbəb olan orqanlara və toxumalara təsir edən patoloji vəziyyəti əhatə edir və bura yuxarı tənəffüs yolu infeksiyası, nəfəs borusu, bronxiollar, alveollar, agciyər pərdəsi və plevra boşluğu və nəfəs sinirləri və əzələlərinin vəziyyətləri daxildir. Tənəfüüs yolları xəstəlikləri adi soyuqdəymədən özünü qorumaya qədər həyati təhlükəsi olan bakterial pnevmoniya, pulmonar emboliya, kəskin astma və ağciyər xərçəngi kimi geniş bir xəstəlik yolunu əhatə edir.
Nəfəs alma zamanı nə baş verir?
Biz gündə 20000 dəfə nəfəs alıb veririk. Tənəffüs edərkən, döş qəfəsi qalxır və döş qəfəsində hissəli vakum yaradaraq difraqma aşağıya doğru genişlənir. Bu vakumlar tənəffüs edilən havanı yuxarı və aşağı respirator keçidlərin daxilinə çəkir. Tənəffüsü verərkən ağciyərlər və döş qəfəsi özünün əvvəlki vəziyyətinə qayıdır və sərf olunan hava respirator keçidlər vasitəsilə bədəndən xaric olunur. Tənəffüs mövcud metabolik vəziyyəti dəqiq formada tənzimləyir - məsələn, fiziki dincəlmə və ya aktivlik - beynin adı gedən respirator mərkəzi vasitəsilə tənzimlənir.

Ağciyər emfizeması nədir?
Ağciyər emfizeması, kiçik hava kisəciklərinin daimi genişlənməsi bu kiçik hava kisəciklərinin partlaması ilə xarakterizə olunur. Emfizemanın bütün formalarında respirator çətinliklər mövcuddur.

Astma nədir?
Astma tənəffüs yollarının iltihabi xəstələyi olub, nəfəs alarkən tutmalara səbəb olan xırıltılı nəfəs alma ilə xarakterizə olunur. Xroniki bronxitlərdə olduğu kimi bronxlar iltihablaşır və bəlğəmlə dolur və clialarda yapışqanlıq əmələ gəlir. Tənəfüüs keçidi həmçinin əzələ tutmaları ilə müşayiət olunan müəyyən qıcıqlanmalara da reaksiya verir, buna çox zaman allergenlər səbəb olur, bura tozcuq və ya ev tozları, həmçinin stress və ətraf mühitin çirklənməsi daxildir.

Bronxit nədir?
Bronxit zamanı bronxial selikli qişa membranı iltihablaşır. Əgər bu uzun müddət davam edirsə, bu xroniki bronxit formasına keçir. Daimi öskürək, nəfəsalmada çətinlik, selikin və bəlğəmin çoxalması bu xəstəliyin tipik simptomlarıdır.

Respirator narahatçılığın qarşısı necə alınır?
Respirator narahatçılığa allergik reaksiyaların azaldılması ilə kömək etmək olar, tozcuqların evə daxil olmasının qarşısını almaqla və evdə tozu tamamilə təmizləməklə allergik reaksiyaların yaranmasını azaltmaq olar. Həmçinin, siqaret çəkmək və siqaret çəkilən ərazidə olmaq ciddi formada tövsiyyə olunmur.

Daha çox öyrənmək istəyirsiniz?
O zaman @ səhifəmizi ziyarət edin.
Copyright © 2021 Rossmax International Ltd. | All Rights reserved