fbpx
 • texnologiya lideri kimi

  biz klinik etibarlılıq və yanaşmanı təmin
  etmək üçün təsis olunmuşuq
 • texnologiya lideri kimi

  biz klinik etibarlılıq və yanaşmanı təmin
  etmək üçün təsis olunmuşuq

KARDİOVASKULYAR

Kardiovaskulyar xəstəlik (KVX) ürək və ya qan damalarına təsir edən xəstəlik sinfinə aiddir. Digər KVX -lərə insult, ürək çatışmamazlığı, hipertensiv ürək xəstəlikləri və s. daxildir.

Arterioskleroz

Arterioskleroz arteriya divarlarının qalınlaşması, bərkiməsi və elastikliyinin azalmasıdır. Bu proses əsasən orqanizmdə və toxumalarda qan axının məhdudlaşmasına gətirib çıxarır.

Hərarət

Hərarət bədənin müdafiə mexanizmlərindən biridir. Bakteriya sizin bədənizə daxil olduqda və bədəndə narahatçılığa səbəb olduqda, bədən müdafiə rejiminə keçir və sizin immun sisteminiz aktivləşir.

Diabetes

Diabetes mellitus (DM), commonly known as diabetes, is a group of metabolic disorders characterized by high blood sugar levels over a prolonged period.

TƏNƏFFÜS SİSTEMİ

Tənəffüs yolları xəstəliyi tibbi termin olub orqanizmdə qaz mübadiləsinə səbəb olan orqanlara və toxumalara təsir edən patoloji vəziyyəti əhatə edir.

Vahid Texnologiyalar

Klinik etibarlılıq üzrə yüksək keyfiyyətli standartlar və üstün nəticələr

1988-ci ildən bəri Rossmax hər bir biznes sahədə ən üstün texnologiyalar üzrə çalışmağa yönlənmişdir. Sifarişçilərin xüsusi ehtiyacları üçün dəyərin təmin edilməsi patentli həll yollarının tapılması üçün əsas meyardır. Rossmax yüksək keyfiyyət standartların təmin edilməsində kompromisə getmir və nəticələri ən son klinik yoxlama yolu ilə təsdiq edir.

KARDİOVASKULYAR

Kardiovaskulyar xəstəlik (KVX) ürək və ya qan damalarına təsir edən xəstəlik sinfinə aiddir. Kardiovaskulyar xəstəliklərə stenokardiya və miokard infarktı (el arasında infarkt kimi tanınan) kimi ürəyin işemik xəstəliyi (ÜİX) daxildir. Digər KVX -lərə insult, ürək çatışmamazlığı, hipertensiv ürək xəstəlikləri, revmatik ürək xəstəlikləri, kardiomiopatiya, ürək aritmiyası, anadangəlmə ürək xəstəlikləri, qapaq ürək xəstəliyi, kardit, aorta anevrizması və bir çox xəstəliklər daxildir.
Early detection of atrial fibrilation, premature contraction, trachyardia and bradcardia.
Automatic & Auscultatory measurement available
Detects and indicates whether the cuff is wrapped around the arm properly.
The “Movement Detector” helps reminding the user to remain still and is indicating any body movement during measurement.
Bright Backlight LCD
Jumbo size "XL" digit
Hypertension Risk Indication
 • Early detection of atrial fibrilation, premature contraction, trachyardia and bradcardia.
 • Automatic & Auscultatory measurement available
 • Detects and indicates whether the cuff is wrapped around the arm properly.
 • The “Movement Detector” helps reminding the user to remain still and is indicating any body movement during measurement.
 • Bright Backlight LCD
 • Jumbo size "XL" digit
 • Hypertension Risk Indication

Atrial fibrilyasiya, formalaşmamış yığılma, taxikardiya və brodikardiyanın erkən aşkarlanması ilə ürək xəstəlikləri və insult riskinin qarşısını alır. Ürək xəstəlikləri tibbi diqqət tələb edir və buna görə də diaqnozun vaxtında qoyulması böyük əhəmiyyət kəsb edir. PARR Texnologiyası hər hansı əlavə istifadəçi qabiliyyəti tələb etmədən, istifadəçi ilə əlaqə saxlamadan, ölçmə müddətinin uzaldılması tələb olunmadan müntəzəm qan təzyiqinin yoxlanılması zamanı aritmiyanı aşkar edir.

Atrial Fibrilyasiyanın (AFib) Aşkarlanması

Ürəyin yuxarı kameraları (atriya) effektiv vuraraq qanı mədəciklərə ötürmək əvəzinə nizamsız vurur (titrəyir) və daha çox da tez-tez. Bu vəziyyət kardiak qan laxtalanması, insult, ürək çatışmamazlığı və digər ürəklə bağlı narahatçılığın yaranmasında böyük risk faktorudur. İşemik insultdan əziyyət çəkən pasiyentlərin 10%-20%-i həmçinin atrial fibrilyasiyadan da əziyyət çəkir.

Formalaşmamış Yığılmanın Aşkarlanması (PC)

Atriya (PAC) və ya mədəciklər (PVC) və ya kardiak ötürmə düyünləri (PNC) kimi ürəyinizin qeyri-normal yerlərində ortaya çıxan əlavə, qeyri-normal ürək döyüntüləridir. Bu əlavə döyüntülər sizin nizamlı ürək ritminizi pozur, bəzən isə döş qəfəsində çırpıntılara (məs. fasilələrlə döyünməyə) səbəb olur. Bu müxtəlif tezlikdə tək-tək və ya periodik baş verə bilər. Əgər bu döyüntülər stresslə bağlı deyilsə, bu VƏD-lə artmış işemik insult xəstəliyi kimi bir çox ürək xəstəliklərinin həssas göstəricisi ola bilər.

Taxikardiyanın (TACH) Aşkarlanması

Fast heart rate of more than 100 beats per minute (BPM) in adults. Unless being caused by physical or mental stress, indicator for cardiac and extra-cardiac disorders (e.g. coronary heart disease, hyperthyroidism, fever).

Brakardiyanın (BRAD) Aşkarlanması

Ürək döyüntüsünü, böyüklərdə bir dəqiqədə 55 dən az olan ürək döyüntüsünü göstərir. Əgər bu ürəyin dözümlülüyə adaptasiyası səbəbindən deyilsə, bradikardiya ürək və ya bir çox ürək narahatçılıqları (elektrolitlərin disbalansı, müalicə, koronar və ya valvular ürək xəstəlikləri) ilə bağlı ola bilər.
PARR Technology has been developed in close partnership by the renowned German Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik (FIMT)

Arterioskleroz

Arteriosclerosis is the thickening, hardening and loss of elasticity of the walls of arteries. This process gradually restricts the blood flow to one's organs and tissues and can lead to severe health risks brought on by atherosclerosis, which is a specific form of arteriosclerosis caused by the buildup of fatty plaques, cholesterol, and some other substances in and on the artery walls.

ACT (Arteriyaların Yoxlanması Texnologiyası) SpO2 siqnalları prosesini işləyir və əmələ gələn dalga formasınına əsaslanan arteriyanın (Arteriya Vəziyyəti) sərtliyini müəyyən edir. Daha sonra 6 səviyyədə arteriya vəzyyətini müəyyənləşdirir və intuitiv qrafik interfeysdə nəticələri təqdim edir. Ürək döyüntüləriniz, SpO2 və arteriyanın vəziyyəti sizin barmağınızın bir toxunuşu ilə mümkün ola bilər.

Instant readings of artery condition
Shield Design against ambient light
Pulse Strength Indicator
Personal SpO2, Heart Rate, Memory Interval thresholds setting
Big 2.4” color TFT display with Backlight
Instant readings of SpO2, heart rate
 • Instant readings of artery condition
 • Shield Design against ambient light
 • Pulse Strength Indicator
 • Personal SpO2, Heart Rate, Memory Interval thresholds setting
 • Big 2.4” color TFT display with Backlight
 • Instant readings of SpO2, heart rate

Arteriyaların Vəziyyətinin Aşkarlanması

Arteriya vəziyyəti aşağıdakı xəstəliklərin potensial riskindən xəbər verir: Ateroskleroz, Periferik sirkulyasiya pozğunluğu, Kardiovaskulyar xəstəliklər. Rossmax AVA-ikitərəfli Nəbz Oksimetrlə arteriyanızın vəzyiyyətini ölçməklə, ürəklə bağlı öldürücü xəstəliklərin erkən və tez aşkarlanmasına imkan yaradır.

Ateroskleroz

Ateroskleroz elə bir xəstəlikdir ki, lövhə sizin arteriyalarınızın daxilində toplanır. Arteriyalar qan damarlarıdır, onlar oksigenlə zəngin qanı sizin ürəyinizə və bədənizinizin digər hissələrinə daşıyır. Lövhə piylərdən, xolestoroldan, kalsiumdan və qanda olan digər maddələrdən yaranır.

Periferik damar xəstəlikləri (PDX)

Periferik damar xəstəliyi (PDX) sizin ürəyinizin xaricindəki qan damarlarının sirkulasiyasının pozulması və beyindəki daralma, bloklanma və ya spazmaya səbəb olan qan sirkulyasiyasının pozulmasıdır. Bu sizin arteriyalarınızda və ya damarlarınızda baş verir. PDX tipik olaraq ağrıya və yorğunluğa, tez-tez isə ayaqlarınıza və xüsusilə də, idman zamanı ayaqlarınzda ağrıya səbəb olur.

Kardiovaskulyar Xəstəliklər

Kardiovaskulyar xəstəlik ümumilikdə, infarkta, döş qəfəsində ağrıya (stenokardiya) və ya insulta səbəb ola bilən daralmış və ya bloklanmış qan damarlarını əhatə edən vəziyyətlərə aiddir. Digər ürək vəziyyətləri, sizin ürək əzələlərinizə, klapan və ya ürək döyüntülərinə, həmçinin ürək xəstəliyinin digər formalarına təsir edir.

Hərarət

Hərarət bədənin müdafiə mexanizmlərindən biridir. Bakteriya sizin bədənizə daxil olduqda və bədəndə narahatçılığa səbəb olduqda, bədən müdafiə rejiminə keçir və sizin immun sisteminiz aktivləşir. Bu baş verən zaman, beyindəki mərkəzi sinir sistemi adətən sabit səviyyəyə çevirilən bədən daxilində toplanan istililiyə imkan yaradır. Bu yüksək temperatur səviyyəsi metabolizmi artırır və patogenik agentlərin artmasının qarşısını alır.
Multiple-Use
PLUG & SECURE Probe Cover
Highest accuracy by rotating in
3” Scanning Mode or 1” measurement
Backlight LCD
Clean the Probe Cover with alcohol after every use!
 • Multiple-Use
  PLUG & SECURE Probe Cover
 • Highest accuracy by rotating in
  3” Scanning Mode or 1” measurement
 • Backlight LCD
 • Clean the Probe Cover with alcohol after every use!

Patentləşmiş "TAX VƏ QORU" zond örtüyü ən asan və dəqiq qulaqdan temperatur ölçmə metodudur. İstifadəçilər asanlıqla əlavə olunan zond örtüyündən istifadə edir və cihaz istifadə etməyə hazırdır. Yaxşı dizayn olunmuş istilik izolyasiyası zondu dəqiq, sabit oxumanı və hər bir ölçmə arasındakı qısa intervalı təmin edir.

Müntəzəm Skanlama Rejimi

Müntəzəm qulaqdan skanlama rejimi tam qulaq kanalını göstərir və yüksək temperaturu görməyi aşkarlaya bilir. Sadəcə basın və 3 saniyə start düyməsini sıxıb saxlayın, dairəvi şəkildə qulaq kanalının içinə zondu incə şəkildə fırladın və tam dəqiq oxunma mümkün olacaq.

Zond Örtüyünün Dəyişdirilməsi Dizaynı üçün Əlaqə Saxla

Çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq üçün zond örtük plyonkasına toxunmadan hər bir ölçülmədən əvvəl yeni qulaqcıq zond örtüyünün asan dəyişdirilməsi

Diabetes

Diabetes mellitus (DM), commonly known as diabetes, is a group of metabolic disorders characterized by high blood sugar levels over a prolonged period. Symptoms of high blood sugar include frequent urination, increased thirst, and increased hunger. If left untreated, diabetes can cause many complications. Acute complications can include diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state, or death. Serious long-term complications include cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease, foot ulcers, and damage to the eyes.

Advanced GDH-FAD Technology

(applicable for wide HCT range: 0-70%)
The GDH-FAD test strips can eliminate interference from oxygen variations and non-glucose sugar such as maltose and galactose, providing you with the most reliable and accurate results.

Enzyme GDH-FAD GDH-PQQ GOD
Affected by Oxygen No No Yes
Affected by Galactose No Yes No
Affected by Maltose No Yes No
Auto Coding
Measures with Small Blood Sample
Stores up to 500 Results
5 seconds Fast Test Time
Alternative Site Testing Approved
7/14/30 Days Average for blood glucose patterns tracking
 • Auto Coding
 • Measures with Small Blood Sample
 • Stores up to 500 Results
 • 5 seconds Fast Test Time
 • Alternative Site Testing Approved
 • 7/14/30 Days Average for blood glucose patterns tracking

Type 1 Diabetes

Type 1 diabetes is characterized by loss of the insulin-producing beta cells of the pancreatic islets, leading to insulin deficiency. This type can be further classified as immune-mediated or idiopathic. The majority of type 1 diabetes is of the immune-mediated nature, in which a T cell-mediated autoimmune attack leads to the loss of beta cells and thus insulin. It causes approximately 10% of diabetes mellitus cases in North America and Europe.

Type 2 Diabetes

Type 2 diabetes is characterized by insulin resistance, which may be combined with relatively reduced insulin secretion. The defective responsiveness of body tissues to insulin is believed to involve the insulin receptor. However, the specific defects are not known. Diabetes mellitus cases due to a known defect are classified separately. Type 2 diabetes is the most common type of diabetes mellitus.

Alternative Site Testing (AST)

Rossmax' Lancing Device provides you Alternative Sites Testing (with optional Cap). This system provides you to test on the palm and the forearm with the equivalent results to fingertip testing. Physiological differences in the circulation between the finger and other test sites like the forearm and palm may result in differences in blood glucose measurements from the other test sites and your fingertips. Changes in blood glucose may be observed in finger blood samples sooner than blood samples from the forearm and other alternative sites. Just remember: any time you want to be sure of an accurate, up-to-date blood glucose reading, test on your fingertip.

TƏNƏFFÜS SİSTEMİ

Tənəffüs yolları xəstəliyi tibbi termin olub orqanizmdə qaz mübadiləsinə səbəb olan orqanlara və toxumalara təsir edən patoloji vəziyyəti əhatə edir və bura yuxarı tənəffüs yolu infeksiyası, nəfəs borusu, bronxiollar, alveollar, agciyər pərdəsi və plevra boşluğu və nəfəs sinirləri və əzələlərinin vəziyyətləri daxildir. Tənəfüüs yolları xəstəlikləri adi soyuqdəymədən özünü qorumaya qədər həyati təhlükəsi olan bakterial pnevmoniya, pulmonar emboliya, kəskin astma və ağciyər xərçəngi kimi geniş bir xəstəlik yolunu əhatə edir.

3ü1də kompressorlu inqalyator dəsti burun aspiratoru kimi burun yumanı əhatə edir və aşağı ağciyər ətrafı ilə yanaşı, burunu da müalicə edir. Burun yuma burun boşluğunu təmizləmək və boşaltmaq üçün və allergen simptomları yüngülləşdirmək üçün istifadə oluna bilər; burun aspiratoru burun tutulmasını azaltmaq və yüngülləşdirmək üçün istifadə oluna bilər.

Compressor nebulizer
Nasal Washer
Nasal Aspirator
VA Technology
 • Compressor nebulizer
 • Nasal Washer
 • Nasal Aspirator
 • VA Technology

Klapanlı Tənzimlənəbilən Texnologiya (VAT)

Xüsusi tənzimlənəbilən klapan hər bir istifadəçinin rahat və asanlıqla istifadə edə biləcəyi müxtəlif yapışqanlıq səviyyəsinə malik vasitəçiliyi təmin edə bilər. Bizim KTT (VAT) istifadəçiyə sabit hissəcik ölçüsündə olan 0.08-0.50 ml/dəq aralığında olan inqalyator sürətini müxtəlif səviyyələrə tənzimləməyə imkan verir. İnqalyatorun püskürdmə sürəti hissələri dəyişmədən istifadəçi tərəfindən rahatlıqla və asan şəkildə tənzimlənə və ya dəyişdirilə bilir.

Effektiv Tənəffüs

Astma, XOAX və digər tənəffüs vəziyyətlərinin idarəedilməsi və müalicəsini inkişaf etdirmək üçün yeni texnologiyaların istifadəsi. İnqalyator sistemləri ilə pasiyentlər hər yerdə və hər zaman öz tənəffüs vəziyyətlərini effektiv şəkildə idarəetmə və müalicə etmə imkanına malikdirlər.

Astma

Astma tənəffüs yollarının iltihabi xəstələyi olub, nəfəs alarkən tutmalara səbəb olan xırıltılı nəfəs alma ilə xarakterizə olunur. Xroniki bronxitlərdə olduğu kimi bronxlar iltihablaşır və bəlğəmlə dolur və ağciyərdə yapışqanlıq əmələ gəlir. Tənəffüs keçidi həmçinin, əzələ tutmaları ilə müşayiət olunan müəyyən qıcıqlanmalara da reaksiya verir, buna çox zaman allergenlər səbəb olur, bura tozcuq və ya ev tozları, həmçinin stress və ətraf mühitin çirklənməsi daxildir.

Xroniki Obstruktiv Ağciyər Xəstəlikləri

Xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi (XOAX) obsturktiv ağciyər xəstəliyi olub uzun müddət davam edən zəif hava axını ilə xarakterizə olunur. Əsas simptomlara nəfəs almanın daralması və bəlğəm əmələ gətirən öskürək aiddir. XOAX proqressiv xəstəlik olub zamanla ağırlaşan xəstəlikdir. Nəticədə, pilləkanları qalxmaq kimi gündəlik fiziki fəaliyyətdə çətinliklər yaranır. Xroniki bronxitlər və amfizema əvvəllər XOAX-ın müxtəlif növləri kimi istifadə olunan köhnə terminlərdir.

APP FOR IOS & ANDROID

HEALTHSTYLE APP

With the «Rossmax healthstyle APP» you can manage your Blood Pressure, Blood Glucose, SpO2, Weight and Temperature in only one single APP. The products will be easily connected through Bluetooth and the real-time data communication is only one click away. To share the graphs, charts or data with 3rd party provides a new experience.

29 digər Rossmax Texnologiyaları

asan müayinə və müalicəyə imkan yaradır

Qan Təzyiqi Monitorları
AM/PM Ortalama Rejimi
Ekskluziv AM/PM ortalama yaddaş rejimi AM/PM Ortalaması daxil olmaqla, ölçmə tarixçənizə nəzarət edən müxtəlif seçimləri təmin edir. Bu cihaz səhər (AM) və axşam (PM) ölçmüş olduğunuz 7/14/21/28 gün ərzindəki ortalamanı hesablamağa və görməyə imkan yaradır. Qan təzyiqləri monitorları sizin qan təzyiqinizin gün ərzində necə dəyişdiyi haqqında vacib məlumatı təmin edir. Monitor hər bir istifadəçi üçün Səhər və Axşam Ortalamalarını 28 gün ərzində yaddaşında saxlayır.
Askultasiya və Avtomatik rejim - Dəyişdiriləbilən
Askultasiya rejimində manjet avtomatik olaraq şişir. Havasını buraxdığı zaman Korotkov səsi stetoskop və markerlə mexaniki olaraq müəyyən edilir. Sistolik və Diastolik dəyərlər tam avtomatik ölçmə kimi istifadə oluna bilən cihazda görüntülənməlidir.
Bluetooth Ötürmə Texnologiyası
Rossmax həmçinin, cihazdakı məlumatları smart telefonlara ötürmək üçün ən son Bluetooth 4.0 texnologiyasını təmin edir. Bu texnologiya birləşmiş Bluetooth xüsusiyyəti ilə ölçülmüş məlumatı smart telefonlara göndərməyə imkan verir.
Manjetin Aşkarlanması (CD)
Manjetin qola dəqiq bağlanıb - bağlanmamasını aşkar edir və müəyyənləşdirir.
Rəqəmsal Korotkov Texnologiyası
Qol manjetinə quraşdırılan xüsusi mikrafonla, innovativ RK Texnologiyası həqiqətən doktorun qulaq asdığı kimi dəqiq oxumanı təmin edir. Eksklüziv RK Texnologiyası həm təzyiqi, həm də səsi həssas formada eşidən üstün sensorlu manjet sistemini istifadə etməklə TAM Dəqiqliyi təmin edir.
Rəqəmsal Təzyiq Ölçən (Mandaus II)
Digər təzyiq ölçənlərdən fərqli olaraq, Rossmax Rəqəmsal Təzyiq Ölçənin marker xüsusiyyəti ölçmə zamanı dəqiqliyi təmin edir. Rəqəmsal Ölçmə sistolik / diastolik təzyiqin ölçülməsi üçün Korotkov səsini qeyd etməyə qadirdir və daha sonra isə qan təzyiqi LCD də görüntülənir, bu da vaxt fərqliliyin nəticəsi olaraq səhv diaqnoz qoyulmasını minimuma endirir. Rəsəmsal əməliyyat və görüntüləmə dizaynı aydın formada təzyiqi, ürək döyüntüsünü və hava boşaltma əmsalını eyni vaxtda LCD ekranında göstərir. Ekran dizanyındakı arxa fon işığı işıqlandırma tələb edən istifadəçilər üçün çox rahatdır. Əsas xüsusiyyəti isə aydın LCD displeyi professional istifadə üçün çox rahat və suya davamlıdır.
Rəqəmsal Texnologiya
Cihazlar Rəqəmsal Texnologiya isə təchiz olunaraq sizin qan təzyiqinizi ölçmək üçün osillometrik metoddan istifadə edir. Təxmini təzyiqin manual (mexaniki) hava ilə doldurmada havanı boşaldan zaman qurğu təzyiq titrəyişinin amplitudasını və enməsini aşkarlayacaq və buna görə də, sizin üçün həm sistolik təzyiqi, həm diastolik təzyiqi, həm də nəbzi müəyyən edəcək.
Hipertenoniya Risk Göstəricisi
Milli Yüksək Qan Təzyiqi Təhsil Proqram Koordinasiya Komitəsi (JNC-7) qan təzyiqi standartını işləyib hazırlamış və burada 4 mərhələli qan təzyiqi mərhələlərini təsnif etmişdir. Bu qurğu hər bir ölçmədən sonra nəticənin risk səviyyəsini (prehipertoniya/ 1 ci dərəcəli hipertoniya/2 ci dərəcəli hipertoniya) vizual olaraq göstərən innovativ qan təzyiqi risk göstəricisini təmin edir.
Qeyri-müntəzəm Ürək döyüntüsü (QMÜD) Detektoru
Qeyri-müntəzəm Ürək Döyüntüsü Detektoru ilə təchiz olunmuş cihazlar ölçmə zamanı qeyri-müntəzəm ürək döyüntüsü olan istifadəçiyə qeyri-müntəzəm ürək döyüntüsünü dəqiq ölçmə siqnalını əldə etməyə imkan yaradır. Qeyri-müntəzəm ürək döyüntüsü alqoritmi avtomatik olaraq ölçmənin yetərli olduğunu və ya təkrar ölçməyə ehtiyac olduğunu müəyyən edir. Əgər qeyri-müntəzəm ürək döyüntüsü simvolu həkimlə məsləhətə ehtiyac olduğunu göstərir.
Bədən Hərəkətinin Aşkarlanması
Bədən hərəkətinin göstəricisi - Hərəkət Detektoru istifadəçiyə hələ də olduğu kimi qalmağa kömək edir və ölçmə zamanı hər hansı bədən hərəkətliliyini göstərir. Yalnız bədən hərəkəti-ni göstərən xüsusi düymə ölçmə zamanı və hər bir ölçmədən sonra aşkarlanır. Bu növ detektor ölçmə prosesi zamanı istifadəçilərin olduğu kimi qalmalarına kömək edir və ölçmənin dəqiqliyini artırır.
Mobil Kalibrasiya Sistemi
Bir çox nizamlayıcı hissələr texniki məhdudiyyətlər üzündən cihazın təzyiq oxumalarının yenidən kalibrasiyasını təklif edir; cihaz yalnız istehsalçı və ya mürəkkəb avadanlıqlar yolu ilə yenidən kalibrasiya oluna bilər. Cihazların yenidən kalibrasiya vacibliyini bilən istifadəçilər üçün Rossmax dünyada ilk mobil kalibrasiya sistemini işləyib hazırlamağa 2 ilini sərf etmişdir. Sadə formada Rossmax qurğusunu sistemə qoşun, intuitiv əməliyyatla indi yenidən kalibrasiya yalnız saniyələr içində hazırdır.
RM_GLOBAL_TECH_BPM_REST_CONDITION_DETECTOR_TITLE
HEMODİNAMİK STABİLLİYİN TƏYİN EDİLMƏSİ (HST) - əqli və fiziki stresə səbəb olan qan təzyiqinin ölçülməsi zamanı bütün mümkün olan səhvləri aradan qaldırır və sizin qan təzyiqinizin orta göstəricisini əldə etmək üçün lazımsız dəfələrlə ölçmənin qarşısını alır. HST texnologiyası ilə aşkarlanan İstihahət vəziyyətində olmama qan təzyiqinin diaqnozunda ən çox aşkarlanan səhvlərdir. Qan təzyiqinin nəticələri pasiyentin qan təzyiqi statusunun dəqiq tibbi sübutunu əldə etmək üçün kifayət qədər istirahət vəziyyətində əldə olunmalıdır.
Gərçək Bulanıq Texnologiya
Gərçək Bulanıq Texnologiya birinin sistolik qan təzyiqi və qol ölçülərinə əsaslanan ideal manjet təzyiqini müəyyən edir. İstifadəçilər ölçmədən əvvəl əvvəlcədən uzun müddət hava ilə doldurulmanı tənzimləməyə ehtiyac duymayacaq. Texnologiya lazımsız yüksək hava ilə doldurulma tənzimləyiciləri yolu ilə qolda yaranan diskomfortu aradan qaldırır və həmçinin, səhv manjet hava ilə doldurma səviyyələrinə səbəb olan səhv oxunmaların qarşısını alır.
Smart Həssas Texnologiya
Smart Həssas Texnologiyası yüksək səviyyəli hava nəzarəti sistemindən istifadə edir. Elektronik hava boşaltma klapanı incə formada hava boşaltma sürətinə nəzarət edir. Bu havanın boşaldılması zamanı manjet təzyiqini tənzimləməklə yanaşı monitorun nəbz siqnallarını aşkarlamağa və analiz etməyə imkan verir. Bu kifayət dərəcədə dəqiqliyi sakit və effektiv formada artıraraq daha dəqiq analizlər aparmağa kömək edir.
Danışıq Funksiyası
Şəxsi tələbə əsaslanaraq danışıq funksiyası qoşula və söndürülə bilər. Qurğu işə başlayandan qan təzyiqi ekranda görünənə qədər tam danışıq bələdçisini təklif edir.
Təsdiqləmə
EHS tərəfindən təsdiq olunub
Bu işarə ilə nişanlanan qan təzyiqi ölçən monitorları bütün tələblərə cavab verərək, Avropa Hipertoniya Cəmiyyətinin kriteriyalarına uyğun təsdiqlənmişdir. Bu monitorlar Tibbi Alətlərin Təkmilləşdirilməsi üzrə Assosiasiyanın (TATA) standartlarını tam əhatə edir.
BHS A/A Grade (Dərəcəsi)
Bu işarə ilə nişanlanan qan təzyiqi ölçən monitorları Britaniya Hipertoniya Assosiasiyasının kriteriyalarına uyğun olaraq ən yüksək dərəcəni (A/A) əldə etmişdir. Bu monitorlar Tibbi Alətlərin Təkmilləşdirilməsi üzrə Assosiasiyanın (TATA) standartlarını tam əhatə edir.
Nəbz Oksimetrləri
Arteriyaların Vəziyyətinin Aşkarlanması
Arteriya vəziyyəti aşağıdakı xəstəliklərin potensial riskindən xəbər verir: Ateroskleroz, Periferik sirkulyasiya pozğunluğu, Kardiovaskulyar xəstəliklər. Rossmax AVA-ikitərəfli Nəbz Oksimetrlə arteriyanızın vəzyiyyətini ölçməklə, ürəklə bağlı öldürücü xəstəliklərin erkən və tez aşkarlanmasına imkan yaradır.
Yüksək / Aşağı SpO2 və HR Ayarlanması
Müxtəlif tələblərdən asılı olaraq, məs., təcili müayinə, yuxuda olan zaman ölçmə, və s müxtəlif SP02 və ürək nəbzi dəyərləri ilə ayarlanır, parametrlər kritik olan zaman baxıcının diqqətini cəlb etmək üçün siqnal funskiyasından istifadə etmək olar.
Nebulizatorlar
Uzlaşan Hissəcik Ölçülməsi
Effektiv respirator müalicə üçün - VA Texnologiyası ilə bizim inqalyatorun ortalama hissəcik ölçülməsi təxminən 2.1 μm (MMAD) və FDP (İncə Hissəcik Dozası) daha səmərəli və effektiv müalicəni təmin edən Kaskad İmpaktor ilə təxminən 81% testdən keçirilmişdir.
Aşağı Səsli Əməliyyat
Kompressorlu inqalyatorlar arasında ən aşağı Db dəyərinə malik. Bütün küy və vibrasiyalar vahid səsboğan və vibrasiya-uducu dizayn vasitəsilə kifayət qədər azalır.
Şəbəkə Texnologiyası (MESH)
Portativ, səssiz və rahat - Rossmax Mesh nebulizer is built with state of the art technology. Şəbəkə inqalyatoru tənəffüs yollarının müalicəsində çox incə aerozol dərmanını yaratmaq üçün mini diafraqm plitəsi vasitəsilə maye formulasiyasını hərəkət edən bir piezonu titrəmək üçün elektrik enerjisini istifadə edir.
Mini Pompa
Mini inqalyator üçün fərdi olaraq hazırlanmışdır - Mini pompa kiçik portativ inqalyator üçün yeni dizayn olunmuş brenddir. Pompanın komponentləri yüksək keyfiyyətlidir və Rossmax Yaponiya tərəfindən istehsal olunmuşdur. Bundan əlavə, pompa fərdi hazırlanmışdır, bu o deməkdir ki, pompanın xüsusiyyətləri və funksionallığı inqalyatorun xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq tənzimlənə və nizamlana bilər.
Klapanlı Tənzimlənəbilən Texnologiya (VAT)
Xüsusi tənzimlənəbilən klapan hər bir istifadəçinin rahat və asanlıqla istifadə edə biləcəyi müxtəlif yapışqanlıq səviyyəsinə malik vasitəçiliyi təmin edə bilər. Bizim KTT (VAT) istifadəçiyə sabit hissəcik ölçüsündə olan 0.08-0.50 ml/dəq aralığında olan inqalyator sürətini müxtəlif səviyyələrə tənzimləməyə imkan verir. İnqalyatorun püskürdmə sürəti hissələri dəyişmədən istifadəçi tərəfindən rahatlıqla və asan şəkildə tənzimlənə və ya dəyişdirilə bilir.
Termometrlər
Üstün İnfraqırmızı ölçmə sistemi
Təmazsız temperatur ölçən - Üstün İnfraqırmızı temperatur ölçmə texnoloxiyası həm alın, həm də ətraf mühit temperaturunu ölçən təhlükəsiz, etibarlı və gigiyenik oxunuşu təmin edir. Alın temperaturunu oxuyan axtarış masası müxtəlif əməliyyat mühitində hərarəti olan və olmayan obyektlərin uyğunlaşdırılması üçün sistematik dəri kliniki məlumat statistikalarına əsaslanaraq hesablanır və inkişaf etdirilir. Dəriyə təmas etmədən bir saniyə ərzində ölçən termometr bədən temperaturunu ölçmək üçün ən uyğun seçimdir və alından təxminən 5 sm aralı məsafədə çarpaz-çirklənmənin (bakteriya və ya digər mikroorqanizmlərin istənməyən bir maddədən və ya obyektdən digərinə zərərli təsir göstərdiyi prosesdir) qarşısını alır.
Tez reaksiya vermə
1~60 saniyədə yanib-sönən say displeyi ilə tez ölçmə və ölçmənin tamamlanmasını xatırladan Bi-Bi səsi
Telefoto Temperatur Ölçən
Təmazsız temperatur ölçən - Rossmax-ın yeni tapança tipli təmazsız alın termometri dəriyə təmas etmədən sabit və uzun məsafədən (10 sm ərazidə) temperatur ölçməni təmin edir.
Su keçirməyən
Su keçirməyən zond, asanlıqla silinə bilən cihaz və Spirtli pambıq çubuqla istifadə oluna bilən zond.
Daha çox öyrənmək istəyirsiniz?
O zaman @ səhifəmizi ziyarət edin.
Copyright © 2021 Rossmax International Ltd. | All Rights reserved