AD761f

"Rest" Deluxe automatický monitor krevního tlaku

AC701k

"Rest" Deluxe automatický monitor krevního tlaku

rest to get the best
rest to get the best
rest to get the best
 • Klidový stav
 • Real Fuzzy Technologie
 • Ukazatel rizika vysokého krevního tlakur
 • Detekce arytmie (IHB)
 • Průměr posledních tří měření
 • 120 pamětí pro 2 uživatele s údajem o datu a čase
 • Velikost Jumbo "XL"
 • Patentovaná kužeľová manžeta bez latexu
 • Adaptérová zásuvka
 • Celoživotní kalibrace
URČENÍ HEMODYNAMICKÉ STABILITY (HEMODYNAMIC STABILITY DETERMINATION – HSD) – eliminuje všechny případné chyby měření krevního tlaku způsobené mentální a fyzickou zátěží a zamezuje zbytečným několikanásobným měřením pro získání průměrné hodnoty krevního tlaku. Nedostatečný klidový stav, detekovaný metodou HSD, je nejčastější příčinou chyb diagnostiky krevního tlaku. Měření krevního tlaku se musí provádět v dostatečném klidu, aby bylo možno přesně lékařsky posoudit stav krevního tlaku pacienta.
BHS A/A graded
ESH approved
Rest Condition Detection
Real Fuzzy Technology
Hypertension Risk Indication
Irregular Heartbeat Detection (IHB)
Average of last three readings
120 memories for 2-users with date & time indication
Jumbo size XL digit
Latex-free Patented Cone Cuff
5 YEAR Warranty with Lifetime Calibration

Real Fuzzy Technologie

Real Fuzzy Technologie určuje na základě systolického tlaku uživatele a velikosti paže optimální tlak v manžetě. Uživatelé již nemusí před samotným měřením přednastavit vyšší úroveň natlakování. Technologie eliminuje nepohodlí způsobené nastavením zbytečně vysoké úrovně nafouknutí manžety a také předchází nepřesnému měření způsobenému chybnou úrovní natlakování.

Klinicky ověřeno

Tento monitor krevního tlaku vyhověl kritériím Evropské společnosti pro hypertenzi tím, že splnil všechny požadavky a dosáhl nejvyšší možné úrovně (A / A) podle kritérií British Hypertension Society. Tento tlakoměr je dále v souladu se standardem, který požaduje Asociace pro rozvoj lékařských přístrojů (AAMI).
Instruction Manual Languages
(EN | ES | DE | FR | RU | PL | AR | FA)

Příslušenství

 • Baterie
 • Latexová patentovaná univerzální kuželová manžeta
 • Návod k obsluze
 • Taška na zip
 • Adaptér (volitelné)
 • Velké a malé patentované kónické manžety (volitelně)

Podpora

 • PC Link (volitelné)
 • Program BP Manager
 • Mobilní kalibrační systém
Chcete vědět více?
Navštivte nás @
Copyright © 2019 Rossmax International Ltd. | All Rights reserved

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.

   I understand  Privacy Policy