Skip to main content

RA600

Infracrveni ušni toplomjer

RA600

Infracrveni ušni toplomjer

no doubts through scanning
no doubts through scanning
no doubts
through scanning
 • Mjerenje u roku jedne sekunde s kontinuiranim mjerenjem
 • "PLUG & SECURE" kapica za sondu
 • Temperatura uha
 • Alarm za vrućicu
 • 9 memorija
 • Mjerenje u °C ili °F
 • Pozadinsko osvjetljenje
 • Automatsko gašenje
 • Pokazatelj slabe baterije
 • Samoprovjera kvara

"PLUG & SECURE" kapica za sondu

Patentirane "PLUG & SECURE" kapice za sondu omogućuju jednostavno i točno mjerenje temperature uha. Korisnik lako može provjeriti je li kapica pričvršćena te je li uređaj spreman za korištenje. Pomno dizajnirana kapica s toplinskom izolacijom jamči precizna i konzistentna mjerenja uz kratke razmake između zasebnih mjerenja. Klinička validacija zadovoljava standarde ASTM 1965-98 i PrEN 12470-5.
1 second measurement
Continuous scanning mode
Ear temperature
Auditory fever alarm
9 memories
°C / °F switchable
Backlight
PLUG & SECURE Probe Cover
Auto shut-off
Low battery indicator
5 YEAR Warranty

Način kontinuiranog mjerenja

Načinom kontinuiranog mjerenja pregledava se cjelokupni ušni kanal te se očitava najviša temperatura koja se može detektirati. Jednostavno pritisnite i držite tipku za paljenje uređaja tri sekunde, nježno zakrenite sondu unutar ušnog kanala u smjeru kazaljke na satu, čime ćete očitati najtočnije mjerenje.

Bezdodirna zamjena kapice sonde

Jednostavno zamjenjiva kapica sonde skida se prije svakog mjerenja bez diranja sonde, čime se sprječava unakrsna kontaminacija.

Klinički točan

Ovaj je toplomjer za mjerenje u uhu klinički testiran u nekoliko velikih sveučilišnih bolnica prema protokolu regulatornog standarda EN 12470-5:2003, kojim se pokriva dovoljno velik uzorak ispitanika s vrućicom i normalnom tjelesnom temperaturom, sa zadovoljavajućom ponovljivosti i točnosti mjerenja u usporedbi s očitanjem mjerenja oralne temperature.
Instruction Manual Languages
(EN | ES | DE | FR | RU | PL | AR | FA)

How to use the RA600?

Dodaci

 • Baterije
 • Upute za korištenje
 • Kapica za sondu
Zanima li Vas više?
Posjetite nas na