PA-S20

Monitor Aktywności

  • Technologia 3 osiowa
  • Pomiar liczby kroków
  • Przemierzona odległość
  • Spalone kalorie

Monitory Aktywności

Monitor aktywności, zwany również krokomierzem, to urządzenie do monitorowania i śledzenia wskaźników związanych z kondycją, takich jak pokonany dystans, liczbę kroków oraz spalone kalorie.

PA-S20

Technologia 3 osiowa
Podstawowy
Monitor Aktywności
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź nas @
Copyright © 2021 Rossmax International Ltd. | All Rights reserved