Skip to main content

WF262

Váha s meranim telesného tuku

  • Technológia prenosu Bluetooth
  • Podiel telesného tuku
  • Podiel svalovej hmoty
  • Visceral fat calculation
  • BMR - Stupeň bazálného metabolismu
  • Body Mass Index (Index telesnej hmotnosti)

Váhy

Digitálna kúpeľňová váha je typ elektronického váhy, ktorý sa používa na meranie množstva údajov vrátane telesného tuku, BMI, svalovej hmoty, svalovej hmoty, pomeru vody spolu s telesnou hmotnosťou. Digitálna kúpeľňová škála je inteligentná škála, ktorá má mnoho funkcií.

WF262

Visceral fat calculation
Váha
s meranim telesného tuku

WF260

Stupeň bazálného metabolismu
Váha
s meranim telesného tuku

WB100

Yummy Yummy
Super Slim / Electronic
Klenená osobná váha

WB101

Hliník Pozrite
Super Slim / Electronic
Klenená osobná váha

APP FOR IOS & ANDROID

HEALTHSTYLE APP

With the «Rossmax healthstyle APP» you can manage your Blood Pressure, Blood Glucose, SpO2, Weight and Temperature in only one single APP. The products will be easily connected through Bluetooth and the real-time data communication is only one click away. To share the graphs, charts or data with 3rd party provides a new experience.
Available Languages (English, German, French, Italian, Traditional Chinese, Thai)

Chcete objaviť viac?
Len nás navštívte @